Arhiva lunară: noiembrie 2014

Mediator de incredere

Ca în orice alt domeniu unde persoana este prioritară mesajului, şi în mediere funcţionează mimetismul.
Părţile vor împrumuta din atitudinea mediatorului şi, pe măsură ce acesta îşi va dezvolta declaraţia introductivă, atenţia va fi capacitată de conţinutul mesajului exprimat prin mijloacele de comunicare enunţate anterior.
Încrederea mediatorului este sporită de gradul de empatie pe care-l arată părţilor, favorizând deschiderea acestora spre o comunicare efectivă.
Atitudinea de „vă înţeleg…dar nu înseamnă că vă şi aprob” reprezintă un mijloc de acumulare de argumente potrivit percepţiei personale ale părţilor, argumente care ulterior reiterate vor mări gradul de încredere al acestora în persoana mediatorului.
Atenţia mediatorului poate fi subliniată şi de dorinţa acestuia de a relua informaţiile primite, redând fidel datele comunicate de părţi, dar filtrate prin abilitatea dobândită, reformulând în ceea ce priveşte modalitatea de transmitere a mesajului.
Construirea încrederii reprezintă un mijloc de gestionare a medierii, dobândirea acesteia fiind esenţială în demararea procedurii în sine.
Tehnica reformulării
Medierea se bazează în mare parte pe comunicare şi, pe cale de consecinţă, mediatorul trebuie să folosească reformularea în vederea pozitivării mesajului transmis.
De foarte multe ori mediatorul are tendinţa de a se transforma în canalul de comunicare dintre cei doi subiecţi ai procedurii, uitând faptul că acesta există, dar a suferit distorsiuni datorate deficienţei în traducerea mesajului şi în interpretarea lui.
Părţile mizează pe reacţia mediatorului, considerându-l barometrul atitudinilor acestora.
Poziţiile sunt întărite de reacţia mediatorului, reformularea mesajului şi transmiterea acestuia fiind eficient în facilitarea progresului în direcţia optimizării relaţiei de interdependenţă.
Neutralizarea mesajului şi pozitivarea acestuia asigură mediatorului poziţia neutră şi imparţială, aspect care îmbunătăţeşte comunicarea în procedura medierii. Continue reading “Mediator de incredere” »

Legislatia Romaniei gratis pe internet

Ministerul Justiției a lansat miercuri, 12 noiembrie 2014, Portalul legislativ, o aplicație electronică de legislație națională care va permite accesul gratuit al cetățenilor și al instituțiilor publice și private, atât de pe teritoriul României, cât și din spațiul comunitar, la o bază de date legislativă națională, gestionată de Ministerul Justiției.
http://legislatie.just.ro

Ministerul Justiției a lansat Portalul legislativ

Ministerul Justiției a dat publicității miercuri, 12 noiembrie 2014, un comunicat prin care anunță lansarea oficială a Portalului legislativ, o aplicație electronică de legislație națională care va permite accesul gratuit al cetățenilor și al instituțiilor publice și private, atât de pe teritoriul României, cât și din spațiul comunitar, la o bază de date legislativă națională, gestionată de Ministerul Justiției.

Inițierea acestui proiect a fost determinată de necesitatea soluționării unei probleme majore cu care se confruntă la momentul actual societatea românească, și anume asigurarea accesului rapid, liber și neîngrădit al oricărei persoane fizice sau juridice interesate la legislația în formă actualizată și consolidată, condiție esențială pentru cunoașterea, respectarea și aplicarea legii în orice tip de activitate. Portalul legislativ poate fi accesat aici.

Plata onorariului de succes

Referitor la plata onorariilor de succes, partea care a câştigat procesul nu va putea obţine rambursarea unor cheltuieli, decât în măsura în care se constată realitatea, necesitatea şi caracterul lor rezonabil.

Onorariul de succes nu trebuie considerat în sarcina părţii care a pierdut procesul, deoarece asemenea cheltuială, nu este imputabilă părţii căzută în pretenţii, constituind o recompensă suplimentară a muncii efectiv prestate de avocat, cu vădit caracter voluntar şi voluptoriu al părţii promitente. Acest aspect a fost consacrat pe cale jurisprudenţială prin decizia nr. 405 din 4 februarie 2010, pronunţată de secţia comercială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (ICCJ, Secția I Civilă, Decizia nr. 255/2014)

Sursa:http://www.legal-land.ro/iccj-plata-onorariului-de-succes/

Ne vor judeca notarii?

A trecut aproape neobservată adoptarea și publicarea Regulamentului – cadru privind organizarea și funcționarea curților de arbitraj de pe lângă Camerele Notarilor Publici din România (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 277 din 15 aprilie 2014).

În esență, conform acestui Regulament, pe lângă Camerele Notarilor Publici se pot constitui și funcționa curți de arbitraj, iar acestea pot soluționa numai litigiile izvorâte din actele și procedurile notariale, îndeplinite de notarii publici care iși desfășoară activitatea în circumscripția Camerei respective, în condițiile prevăzute de regulament, de Codul de procedură civilă, de regulile de procedură arbitrală stabilite de către Camere.

La o primă vedere nu ar trebui ca un astfel de demers să mă îngrijoreze, chiar dacă în ultimii ani am constatat cu toții  o creștere a rolului notarilor publici, gândindu-mă numai la reglementarea divorțului prin procedură notarială.

Totuși, mi-am adus aminte de protestul avocaților din Serbia și mi-am spus că subiectul merită măcar supus atenției colegilor avocați. Protestul din Serbia, început pe 10 septembrie și care continuă, este unul de amploare  la care iau parte peste 8.000 de avocați și cu efect direct odată ce în această perioadă s-au amânat urmare a boicotului  peste 100.000 de procese.

Deși U.N.B.R. s-a grăbit să posteze un mesaj prin care își exprimă „profunda îngrijorare” cu privire la protest, totuși nu ne-a oferit nici o informație cu privire la motivele acestuia.

De fapt, ceea ce a provocat protestul avocaților sârbi este Legea privind procedura necontencioasă prin care instanțele de judecată pot încredința notarilor publici efectuarea unor proceduri care sunt de competența instanțelor și cu soluționarea anumitor cauze, cu excepția celor privitoare la raporturile de familie, stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere, succesiunile cu element de extraneitate. Hotărârea prin care se stabilește soluționarea de către notarul public este pronunțată chiar de judecărorul căruia i s-a repartizat dosarul cauzei și nu este supusă nici unei căi de atac. Cheltuielile și onorariile pentru activitatea desfășurată de notarul public ca și împuternicit al instanței sunt stabilite și plătite de instanța de judecată în conformitate cu tarifele notarilor publici, vezi http://protestadvokata.org/en/ . Continue reading “Ne vor judeca notarii?” »

De lege ferenda în domeniul medierii

La recenta Conferinta Nationala a Mediatorilor din Timisoara, din data de 7 noiembrie 2014, cu tema “Medierea – raspunsul unei societati moderne la conflict”, ministrul justitiei, Robert Cazanciuc, a asigurat participantii de intreg sprijinul si de deschiderea pe care ministerul le are catre aceasta institutie. Mai mult decat atat, a numit un mediator cu experienta in domeniu ca si consilier in problemele medierii si a subliniat faptul ca este dispus oricand sa sustina si sa promoveze, chiar prin ordonanta de urgenta, modificari legislative in sprijinul functionarii medierii, aceasta in conditiile in care primeste si propuneri argumentate in acest sens din partea mediatorilor.

Pornind chiar de la afirmatiile domnului ministru: „Omul sfinteste locul. Sunt zone din tara unde medierea a fost promovata, dar in alte parti nu. O sa discut la nivelul CSM-ului reforme de promovare a medierii, dar cred ca trebuie se le faceti in primul rand dumneavoastra” (sursa aici), vom incerca o abordare din aceasta perspectiva, intelegand astfel sa raspundem acestei provocari, cata vreme s-a recunoscut in mod oficial ca exista deschidere spre acest domeniu atat din partea instantelor de judecata, cat si a mediatorilor.

Este sensibila si totodata dificila o noua modificare legislativa care sa faciliteze medierea si sa conduca la o functionare efectiva, practica a acesteia. Este in acelasi timp necesar ca acest gen de modificari sa nu afecteze accesul liber al cetateanului la justitie, autodeterminarea acestuia de a urma aceasta cale pentru rezolvarea unei dispute, precum si calitatea procedurilor urmate.

A incerca mutarea responsabilitatii rezolvarii conflictelor de acest gen in competentele judecatorilor este o pista gresita ce nu-si poate atinge scopul urmarit in sistemul nostru de drept. Judecatorul, contrar opiniei multor altor profesiuni, nu poate trimite partile la mediere in mod imperativ din mai multe considerente: el este un profesionist, impartial, ce judeca o speta conform legii si intimei convingeri. In fata magistratului se prezinta doua parti aflate in opozitie, care sunt convinse, in cea mai mare parte dintre cazuri, ca judecatorul va inclina balanta in favoarea sa. In aceasta situatie, un judecator nu va alege “a priori” solutionarea unui litigiu in mod automat, trimitand spre mediere cauza, pentru ca exista riscul ca implicit sa poata fi banuit de ambele parti (aflate in litigiu) de antepronuntare. Adica, partile aflate in proces se vad puse in situatia in care judecatorul apreciaza ca litigiul este mediabil, ca dreptatea este undeva la mijloc si ca X ori Y nu detine adevarul absolut, partile putand comunica, avea un dialog. Judecatorul poate, in cel mai fericit caz, asa cum spune legea, sa recomande medierea si nu sa o impuna.

Intr-o exprimare plastica, judecatorul cauzei ar putea spune “cred ca litigiul este pretabil medierii si va recomand aceasta cale” sau, mai degraba, “aveti dreptul sa apelati la un mediator pentru solutionarea disputei, in conditiile legii”. Continue reading “De lege ferenda în domeniul medierii” »

Medierea coreleaza sisteme de drept

Se pune întrebarea: “Ce poate corela sistemele, sincronizandu-le în vederea eficientizării lor şi înglobării la nivel mondial?”.

Sistemul reprezintă: 1) Ansamblu de elemente (materiale sau ideale) cu anumite trăsături comune care formează un tot organizat. ~ nervos. ~ solar. ~ filozofic. 2) Mod de organizare a unui proces, a unei activităţi. ~ electoral. 3) Formă de guvernământ; regim; orânduire. ~ feudal. 4) Ansamblu coordonat de procedee, folosit pentru a obţine un rezultat pozitiv. ~ de tratare a unei boli. 5) Succesiune de straturi formate în decursul unei perioade geologice. 6) Ansamblu de instalaţii asociate. ~ tehnic. ~ energetic. / Tendinţa la nivel mondial este aceea de armonizare a tuturor sistemelor, pastrând caracteristicile determinante ale acestora.
Problema reprezintă o provocare, având în vedere elementele componente ale sistemelor determinante în crearea şi dezvoltarea acestora şi în impunerea ritmului de eficienţă (dinamica sistemului).
Regula este că cel mai bine conturat sistem înglobează prin absorbţie sistemele similare mai puţin eficiente.
Medierea reprezintă modalitatea alternativă de soluţionare a conflictelor, la implementarea şi dezvoltarea procedurii accentuându-se nevoile/necesităţile în detrimentul poziţiilor afirmate.
Diversele sisteme care gestionează conflictul la nivel mondial se bazează pe izvoare şi strategii care sunt specifice şi individuale, determinate de formele de organizare statală – sisteme de guvernământ.
Pentru armonizarea şi sincronizarea sistemelor judiciare în vederea creării sistemului global de soluţionare a conflictului, s-a identificat elementul generator al sistemului, şi anume identificarea, compatibilizarea şi satisfacerea nevoilor/necesităţilor, acestea reprezentând atitudinile şi acţiunile primare, fundamentale ale individului, care se pot proiecta la nivel de organizaţie privită ca sistem.
Astfel, prin stabilirea procedurii medierii ca limbaj comun în vederea soluţionarii conflictelor, de fapt se încearcă identificarea unui cod de decriptare universal care nu mai ridică problema compatibilizării.
Pe cale de consecinţă, un sistem comun bazat pe un cod de interpretare universal reprezintă structura ideală construită la nivel mondial care are drept liant identificarea nevoilor şi satisfacerea acestora.
Sistemele dezvoltate pe concepte care se bazează pe aplicarea reţetei acestei proceduri alternative de soluţionare a disputelor sunt viabile, eficiente şi nu prezintă riscul imploziei prin consum de resursă proprie.

Mugur Mitroi,Fondator FMMM Romania,Presedinte S.T.A.R.S.,Presedinte U.C.M.R.http://www.mugurmitroi.portalmediere.ro/?p=207

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest sitesau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu Bucuresti –

Intr-o instanta cel putin jumatate sunt nemultumiti

Mi-au atras atentia doua afirmatii recente ale domnului Robert Cazanciuc, Ministrul Justitiei din Romania intrucat unul dintre subiectele abordate este medierea, un subiect sacru in ceea ce ma priveste. Desele intalniri avute cu reprezentantii MJ-ului in ultimele saptamani, ma fac sa privesc cu speranta noua forma a legii care se va prefigura la inceputul anului viitor.

Dupa decizia Curtii Constitutionaleam invatat insa sa fiu mult mai atent la nuante atunci cand este vorba despre mediere.

Metaforic vorbind, de multe ori am impresia ca drumul medierii este comparat cu Transfagarasanul, o locatie superba, abundent virajata, apreciata la nivel mondial dar pe care se circula cu viteza redusa, in perioadele in care accesul este permis. Un drum pe care de fiecare data cand il parcurgi, te simti la inaltime dar rareori te incumeti sa il urmezi. Si totusi, cea mai aproape de realitate comparatie (in acelasi ton) atunci cand vorbim despre mediere este mult ravnita si aproape inexistenta (pe aceste meleaguri) autostrada. Sau mai pe intelesul tuturor, cea mai scurta, economica, confortabila si sigura ruta din punctul A in punctul B.
Prima afirmatia:
„Intr-o instanta cel putin jumatate sunt nemultumiti, dar important insa este si cum motivam solutiile.”
Ceea ce noi, mediatorii sustinem de ani de zile, este confirmat de cea mai in masura voce sa o faca, Ministrul Justitiei. Iar aceasta nemultumire invocata (in fiecare proces in parte) deriva din nevoile celor care nu „primesc” solutii favorabile. Acestia au pornit cu speranta pe drumul judecatii dar la final de drum, au descoperit ca inca nu au ajuns la punctul de plecare. Si in mare parte, vor cauta un nou punct personal de plecare, intelegand sa parcurga un nou drum care, de asemenea, se poate intampla sa fie tot un „dead end”.
Cea de-a doua afirmatie:

Continue reading “Intr-o instanta cel putin jumatate sunt nemultumiti” »

Avem convingerea ca putem castiga doar daca altcineva pierde.

Medierea exista in Romania pentru ca a fost una dintre conditiile Uniunii Europene pentru aderarea tarii noastre la uniune si nicidecum ca o cerinta a pietei conflictelor.

Pe de alta parte, piata conflictelor nu putea avea nevoie de o solutie pe care nu o cunostea si care nu era disponibila.
Deoarece atunci cand oferim ceva fara sa fie cerut nu este apreciat, varianta era de a crea nevoia si cererea prin promovarea beneficiilor procedurii medierii.

Raportarea medierii la instantele de judecata a fost un bun punct de pornire caci implica o institutie binecunoscuta oamenilor. Doar ca insistand prea mult pe ideea de alternativa a instantei, medierea, si-a pierdut identitatea si a intrat in conul de umbra al profesiilor juridice.

Modul de abordare a conflictelor in mediere, principiile de baza ale profesiei de mediator, implicarea si responsabilitatea partilor in solutionarea propriilor conflicte de interese, desfasurarea procedurii medierii au fost tinute sub tacere in loc sa fie valorificate la maxim. Si aici nu ma refer la discutiile si evenimentele intraprofesionale ci la acele demersuri care trebuiau sa se adreseze publicului tinta, adica celor care se afla intr-o disputa sau intr-un conflict.

Am fost crescuti si educati intr-un spirit competitiv. Fiecare isi doreste sa fie cel mai bun, sa aiba cat mai mult, sa fie primul.

Castigatorul. Nu conteaza ca ceilaltii pierd.
Avem convingerea ca putem castiga doar daca altcineva pierde.

Instantele sunt atat de aglomerate pentru ca se potrivesc tiparului cunoscut si invatat: exista un invingator si un invins. Defapt suntem cu totii invinsi cand ajungem in “sala pasilor pierduti”.

Dar se poate sa castigam cu totii. Continue reading “Avem convingerea ca putem castiga doar daca altcineva pierde.” »

Medierea și actul de justiție

Observ, de cativa ani incoace, cat de mult se insista pe realizarea unei legaturi intre mediere si sistemul juridic din Romania. In ultima perioada, constat ca din ce in ce mai multe articole insinueaza faptul ca apelarea la mediere creste calitatea actului de justitie.

Ce legatura directa are medierea cu actul de justitie?

La noi in tara, Consiliul de Mediere si mediatorii nu sunt in subordinea Ministerului Justitiei. Mai mult, medierea este o alternativa a instantei. Faptul ca un acord de mediere poate fi incuviintat de instanta nu insemana ca se indeplineste un act de justitie deoarece judecatorul nu judeca acea cauza si nu da o solutie, ci doar o consfinteste pe cea agreata de parti.

Medierea, asa cum este reglementata de mult modificata Lege nr. 192/2006, se adreseaza tuturor conflictelor de interese si nu conflictelor de drepturi. Fiecare mediator care practica aceasta profesie a avut si cazuri care nu indeplineau conditiile pentru a se adresa instantei (lipsa probe, martori, etc.) si care s-au solutionat prin mediere. Sau situatii in care partile au cerut confidentialitate totala pentru a-si putea spune problema si a rezolva cauza, nu doar efectele, conflictului. Cu o parte din aceste acorduri partile nu mai merg nici la notar si nici in instanta. Daca tot au avut disponibilitatea, increderea si intelepciunea sa ajunga la o solutie personalizata care reprezinta vointa lor de ce sa mai faca si alte demersuri?

Medierea in statistici

Acordurile mentionate mai sus nu fac obiectul niciunei statistici deoarece nu ajung in nicio instanta, asa cum nici acordurile autentificate de notari nu au fost cuprinse in statisticile de pana acum.

Pentru ce ne cramponam atat de mult de solutionarea prin mediere a litigiilor care sunt pe rolul instantei? Doar pentru ca cererea de chemare in judecata inseamna ca avem de-a face cu un conflict declarat? Sau pentru ca se presupune ca acele parti sunt dispuse sa isi rezolve situatia?

Daca ne gandim mai bine, acele parti deja au ales cum sa ajunga la solutie. Ca au facut-o fara sa stie de alternativa medierii este alta discutie.
In aceste conditii, nici nu este de mirare ca unii avocati nu ne vad cu ochi buni deoarece ei pot considera ca le furam clientii, chiar daca exista posibilitatea ca partile sa fie insotite de avocat in mediere.

Medierea este o activitate de interes public si social, sustinuta cu banii si timpul practicienilor acestei profesii liberale Continue reading “Medierea și actul de justiție” »

Translate this site:

ADRESA:

BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI REPER HOTEL HOROSCOP - STATIA METROU UNIRII IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR - Pentru programare la o sedinta de mediere nu ezitati sa ne contactati la: Contact -Tel:0768.511.900

e-mail:

mediatormustateanu@gmail.com

carti-de-vizita-mediator1
Birou de Mediator Petru Mustateanu a fost infiintat si isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Mediere precum si a Hotararilor Consiliului de Mediere. Titularul biroului a fost autorizat ca mediator de catre Consiliul de Mediere prin Hotararea nr. 1923. DIN 15.04.2000. Birou de Mediator este prezent in Tabloul Mediatorilor emis de Consiliul de Mediere si publicat in Monitorul Oficial a Romaniei.

Follow Mediator Bucuresti

noiembrie, 2014
L Ma Mi J V S D
« Oct   Dec »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Intrebarea mediatorului:

* Daca ati avea o problema ati prefera :

View Results

Loading ... Loading ...
PROGRAM MEDIERE BUCURESTI

Articole recente