Arhiva lunară: martie 2014

Obligarea la aducerea in starea initiala conform NCC

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

 

 

 

Subsemnatul ………………, cu domiciliul ales în ………, str. ….. nr. …,  et. …., ap. …., sector …., în contradictoriu cu pârâtul …………….., cu domiciliul în ……., str. …….. nr. …., et. …, ap…., sector …, formulez următoarea :

 

CERERE  DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

prin care vă solicit:

  • obligarea pârâtului la aducerea apartamentului situat în……….la stadiul iniţial, anterior modificărilor făcute neautorizat.
  • obligarea pârâtului la plata daunelor provocate imobilului situat în …….., str………… prin efectuarea unor lucrări pentru care nu a avut acordul meu;

Estimez valoarea acestor daune la suma de …… lei, provizoriu, în vederea timbrării, urmând ca după efectuarea expertizei de specialitate să completez taxa de timbru.

  • Solicit judecarea cauzei în lipsă.
  • Solicit cheltuieli de judecată.

 

      ÎN FAPT,

Se vor indica motivele de fapt pe care se întemeiază cererea şi care-l determină pe reclamant să ceară concursul justiţiei, justificând şi argumentând demersul justiţiar. De exemplu: Continue reading “Obligarea la aducerea in starea initiala conform NCC” »

Rezilierea locatiunii pentru neplata chiriei conform NCC

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

 

 

Subsemnata ……………., domiciliată în……, str. …., nr…., în contradictoriu cu pârâtul ………. …, cu domiciliul în …., str…., nr…., formulez prezenta

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

solicitându-vă ca prin hotărârea ce veţi pronunţa, să dispuneţi: Continue reading “Rezilierea locatiunii pentru neplata chiriei conform NCC” »

Act in obligarea nudului proprietar la efectuarea reparatiilor

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul ………………………, cu domiciliul în ………………….., str. …………………….. nr. …,  et. …., ap. …., sector …., în contradictoriu cu pârâtul ……………………………, cu domiciliul în ……………………….., str. ……………………….. nr. …., et. …, ap…., sector …, formulez următoarea :

 

CERERE  DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care vă solicit:

  • Să obligaţi pârâtul, în calitate de nud proprietar la efectuarea reparaţiilor mari ce trebuie făcute asupra apartamentului proprietatea acestuia, situat în…………………………………, str…………………………………..nr…. .
  • Să-l obligaţi să-mi restituie sumele achitate pentru lucrările urgente efectuate de mine, în cuantum de…….

 

ÎN FAPT,

Se vor indica motivele de fapt pe care se întemeiază cererea şi care-l determină pe reclamant să ceară concursul justiţiei, justificând şi argumentând demersul justiţiar. De exemplu: Continue reading “Act in obligarea nudului proprietar la efectuarea reparatiilor” »

Cum se desfasoara medierea ?

Pentru a apela la mediere este necesara cunoaşterea procedurii în sine de către părţi. Explicarea principiile medierii, efectelor acesteia şi a regulile aplicabile ii revine mediatorului.

Anterior semnării contratului de mediere, mediatorul va explica, în termeni clari, drepturile pe care părţile implicate într‑un conflict le au în timpul medierii, va explica acestora rolul său de facilitator în cadrul acestei proceduri voluntare, le va prezenta procedura desfăşurării şedinţei de mediere, avantajele medierii şi costurile pe care le implică.

De obicei, medierea are loc la sediul biroului mediatorului. Medierea poate avea loc doar după semnarea contractului de mediere intre mediator şi părţile care urmează a fi mediate. După semnarea contractului, se va stabili, prin acordul părţilor, data şi ora începerii şedinţei de mediere, iar mediatorul va stabili locul desfăşurării medierii.

Obligaţia mediatorului este una de diligenta şi nu una de rezultat. Onorariul mediatorului se suporta în cote egale de către părţi dacă acestea nu convin altfel.

Spaţiul în care are loc medierea trebuie sa fie apt pentru mediere (liniştit, primitor, intim, neutru). Mobilierul trebuie să fie adecvat, obligatorie fiind prezenta unei mese şi un număr suficient de scaune.

Medierea se bazează pe Continue reading “Cum se desfasoara medierea ?” »

Dovada participarii la sedinta obligatorie privind medierea. Ce documente pot emite cei care realizeaza informarea?

mediere 1Toti cei care vor sa inceapa un proces pot face acest lucru doar daca participa, in prealabil, la o sedinta de informare privind medierea, dovada participarii realizandu-se printr-un certificat de informare sau, dupa caz, printr-un proces verbal. Din 1 iulie, insa, sedinta obligatorie de informare poate fi sustinuta si de judecatori, procurori, notari sau avocati, desi pana la acea data doar mediatorul era autorizat sa sustina aceasta procedura. Noua prevedere se aplica de peste doua luni, insa nu exista momentan nicio baza legala care sa stabileasca ce fel de acte pot emite avocatii, judecatorii, procurorii, consilierii juridici si notarii justitiabililor care se prezinta la sedinta de informare.

Sedinta de informare privind medierea a devenit obligatorie incepand cu 15 februarie 2013, data de la care s-a instituit obligatia legala pentru parti ca, anterior declansarii unei actiuni in instanta, sa se prezinte la mediator in vederea informarii cu privire la posibilitatea solutionarii diferendelor pe calea medierii.

Conform legii, dovada participarii la sedinta de informare se face printr-un certificat de informare  eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Certificatul de informare trebuie semnat de mediator si de partile participante la sedinta de informare, iar eliberarea documentului se va face numai dupa semnarea lui de catre mediator si toate partile conflictului independent de sustinerea informarii in comun sau individual, se precizeaza in ghidul pus la dispozitie de Consiliul de Mediere. Certificatul se elibereaza intr-un numar de exemplare originale egal cu numarul partilor informate plus unul pentru arhiva formei de exercitare a profesiei.

In cazul in care una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare ori nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare, mediatorul nu va elibera certificatul de informare, ci va intocmi un proces-verbal , care se depune la dosarul instantei.

De peste doua luni, insa, dispozitiile in domeniu au fost modificate substantial. Mai precis,potrivit Legii nr. 214/2013, in vigoare din 1 iulie, sedinta de informare privind medierea poate fi realizata si de judecatori, procurori, consilieri juridici, avocati si notari, desi pana acum doar mediatorul era autorizat sa sustina aceasta procedura.

In acelasi timp, Legea medierii nr. 192/2006 stipuleaza clar ca dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Sau, dupa caz, printr-un proces verbal.

In acest conditii, ce documente vor elibera judecatorii, procurorii, consilierii juridici, avocatii si notarii justitiabililor care se prezinta la sedinta de informare? Continue reading “Dovada participarii la sedinta obligatorie privind medierea. Ce documente pot emite cei care realizeaza informarea?” »

Procesul de mediere dincolo de proceduri

mediere 3Solutionarea amiabila a conflictelor este exclusiv in puterea partilor din conflict. O solutionare amiabila este un mod personal al partilor de abordare directa a conflictului prin dialog.

Daca in negocierea directa dintre parti nu s-a ajuns la o solutie amiabila, ori aceasta negociere nu poate avea loc din varii motive, medierea vine in ajutorul partilor pentru a le oferi cadrul specializat al unui dialog constructiv, dialog ce vizeaza fondul problemei in cauza si solutiile posibile pentru stingerea diferendului.

Procesul de mediere, asa cum este reglementat in Legea nr. 192/2006, este un proces cu o structura specifica, cu documente specifice, care se desfasoara intr-o atmosfera specifica. Pe langa acestea, procesul de mediere este fundamentat pe 4 principii capitale – libera consimtire a fiecarei parti pentru participarea activa in mediere, neutralitatea si impartialitatea mediatorului, confidentialitatea procesului.

Procedurile specifice sunt inerente oricarei activitati reglementate de lege. Se legifereaza si reglementeaza cadrul de activitate, documentele specifice, precum si toate etapele procedurale, cu termene si conditii, daca este cazul.

In mediere avem reglementate explicit: invitatia la mediere, contractul de mediere, acordul de mediere, termene de 15 zile ori de 3 luni, procedura in cadrul medierii penale, procedurile in cadrul medierii judiciare, procedurile in cauzele familiale, etc.

Dar ce este procesul de mediere dincolo de aceste proceduri? Ce fac mediatorii in mediere? Continue reading “Procesul de mediere dincolo de proceduri” »

Cum arata documentul fara de care nu vei mai putea incepe un proces?

mediere 1Din 2013 atat persoanele fizice, cat si cele juridice sunt obligate sa participe la o sedinta de informare privind medierea inainte de a ajunge in fata instantei de judecata. Indeplinirea acestei obligatii trebuie dovedita de justitiabili printr-un proces verbal eliberat de mediator.

Asa cum va informam recent, Legea nr. 115/2012, care modifica Legea medierii, instituie obligatia de a participa la sedinta de informare privind medierea, ca procedura prealabila instantei de judecata. Aceasta formalitate prealabila unui proces este gratuita si nu implica parcurgerea intregii proceduri de mediere.

Noua obligatie a justitiabililor este prevazuta la art. 60 1, introdus in Legea Medierii, care prevede ca „in litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de solutionare a conflictelor, partile si/sau partea interesata, dupa caz, sunt tinute sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii”.

Aceasta prevedere intra in 9 ianuarie 2013,  termen confirmat pentru AvocatNet.ro si de Roxana Stoian, consilier juridic al Consiliului de Mediere.

Consiliul de Mediere a adoptat intr-o sedinta de la finalul lunii septembrie un ghid informativ despre organizarea sedintei de informare privind medierea pentru aplicarea unitara a noilor prevederi.

Conform documentului publicat pe site-ul institutiei, sedinta de informare privind medierea, pentru care nu poate fi perceput niciun onorariu, trebuie sa explice in mod obligatoriu drepturile si obligatiile partilor, rolul mediatorului, avantajele medierii, dar si efectele juridice ale acordului de mediere.

Ghidul precizeaza ca informarea se va face de acelasi mediator pentru toate partile, in sesiune comuna sau separata, iar mediatorii nu pot fi obligati sa faca informarea cu privire la mediere, avand dreptul de a refuza preluarea unui caz.

Dupa parcurgerea sedintei de informare, mediatorul va elibera un proces verbal de informare obligatorie tuturor partilor participante la sedinta (vezi modelul in fisierul atasat ). Documentul trebuie semnat atat de mediator, cat si de toate partile participante la sedinta.

„Indiferent daca informarea se face in sedinta comuna sau in sedinte separate, mediatorul va elibera procesul verbal de informare doar dupa ce acesta este semnat de toate partile  aflate in conflict, care sunt sau urmeaza sa fie parte intr-un litigiu”, arata Consiliul de Mediere, care mai precizeaza ca ca procesul verbal de informare trebuie redactat integral de mediator la calculator, urmand sa contina urmatoarele elemente obligatorii: Continue reading “Cum arata documentul fara de care nu vei mai putea incepe un proces?” »

FAZELE UNUI PROCES

mediere 3Dragii mei, va propun sa vorbim astazi despre fazele, sau etapele, unui proces. Majoritatea celor neinitiati in aceasta meserie, dar si multi dintre aceia ce au avut, macar o data in viata, contact cu sala de judecata, nu stiu in ce etapa se gasesc, nu stiu cum si cand incepe un proces sau cat are de asteptat pana acesta se termina. Prin urmare haideti sa va lamuresc eu, asa cum v-am obisnuit, pe intelesul omului obisnuit. Prin urmare, majoritatea proceselor au 3 faze procesuale: FOND, APEL si RECURS. O parte din procese au doar 2 faze: FOND si RECURS, dar sunt si procese care se termina intr-o singura faza: FOND.

Sursa:http://avocatulmeu.blogspot.ro/2012/10/fazele-unui-proces.html

V-ar mai putea interesa si:

~Recuperarea creantelor prin mediere

~Mediere divort cu copil minor

~Impacare, penal, mediere.Medierea in procesul penal

1. FAZA 1. FONDUL.

1. Ce este FONDUL unui proces?

FOND este denumita prima parte a judecatii. Acest „fond” se judeca intotdeauna la prima instanta, care in 90% din cazuri este Judecatoria unde isi are sediul/domiciliul partea cu care va judecati. De aici incepe procesul.

 

Fondul este cea mai complexa si importanta faza procesuala – pentru ca aici se administreaza toate probele, se audiaza toti martorii, se invoca toate exceptiile de aparare, pentru ca aici se da PRIMA SENTINTA in solutionarea cazului.

1.1. Cat dureaza judecata in faza de FOND?

Durata acestei prime judecati este, de regula, cea mai mare, tocmai deoarece in aceasta etapa se analizeaza si „pe fata si pe dos” cauza.
Durata minima a fondului variaza de la 6 luni la chiar 2-3 ani, in functie de multe situatii.

1.2. Ce duce la amanarea judecatii in FOND?

Amanarea – adica acele termene, peste termene, care uneori par ca nu se mai sfarsesc – este data de diverse imprejurari, care, odata neimplinite, nu pot duce la judecata propriu-zisa – adica acea zi in care instanta, lamurita fiind si parcurgandu-si toate regulile de procedura, este in masura sa pronunte sentinta.

Enumerativ cauzele se pot amana pentru: lipsa de procedura – cand una dintre parti nu a fost legal citata, lipsa raportului de expertiza, neindeplinirea in termen a unor obligatii din culpa autoritatilor, comunicari de acte intre parti, administrare de probe – citarea martorilor, luarea interogatoriului, discutarea exceptiilor invocate, imposibilitatea de prezentare a avocatului unuia dintre parti sau a uneia dintre parti, etc.

Majoritatea amanarilor sunt necesare judecatii finale. Insa exista si situatii de amanare pentru reaua-credinta a uneia dintre parti, care incearca constant sa tergiverseze judecata cauzei in care este implicata, insa aceste cazuri sunt mai rare si „cana nu merge de multe ori la apa”.

1.2. Ce se intampla dupa FOND?

V-ar mai putea interesa si:

~Recuperarea creantelor prin mediere

~Mediere divort cu copil minor

~Impacare, penal, mediere.Medierea in procesul penal

Continue reading “FAZELE UNUI PROCES” »

Informarea despre avantajele medierii pentru societati comerciale

Ghid orientativ pentru procedura sedintei de informare privind medierea atunci cand o societate are mai multe ligitii/conflicte in fiecare luna/an

Informarea despre avantajele medierii pentru firme

Practica unei societati care este parte in mai multe conflicte/litigii, pare a fi surprinsa in vid atunci cand se vorbeste despre sedinta de informare prvind medierea, parcursa cu un mediator autorizat.

De ce sa ma informez  la mediator privind avantajele medierii in litigiile mele, care pot fi si 1000 pe luna, avantaje care eu le stiu?! Ce lege este aceasta?! O exceptionala intrebare care vizeaza in mod direct procedura si practica sedintei de informare.

Sedinta de informare privind medierea pentru companii este o discutie intre un tert neutru – mediatorul si partea cu care societatea este in conflict, dialog focusat exclusiv pe conflictul dintre cele doua parti, cu scopul precis de a  solutiona acel conflict/litigiu prin mediere, la un mediator autorizat, atunci sau la o alta data stabilita de comun acord.

Dar care ar fi procedura pentru 1000 de sedinte de informare privind medierea , ale unei companii ? Sau care ar fi procedura pentru sutele de conflicte/litigii ale altor operatori, ori agenti economici de tot felul (societati comerciale, banci, firme de asigurari, asociatii de proprietari, etc) ?

Situandu-ne in cadrul legal stabilit de  Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, in art 2 al acestei legi, consideram ca sedinta de informare privind medierea poate fi facuta, atunci cand o persoana fizica sau juridica se afla in mai multe litigii, luand in considerare procedura pe care o vom expune mai jos.

Plecand de la faptul ca sedinta de mediere se desfasoara in biroul mediatorului  cu ambele parti in acelasi timp sau separat (la interval de cateva ore ori zile) si ca doar dupa acceptul (accept  ce poate fi dat in mod separat in sedintele separate) ambelor parti privind medierea conflictului se poate discuta si semna Contractul de Mediere la stabilita pentru mediere, putem conchide ca pentru o societate cu mai multe litigii sedinta de informare s-ar putea face in mod separat pentru societate si pentru fiecare parte din conflictele societatii.

Sa luam exemplul unei societati comerciale cu Continue reading “Informarea despre avantajele medierii pentru societati comerciale” »

Translate this site:

ADRESA:

BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI REPER HOTEL HOROSCOP - STATIA METROU UNIRII IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR - Pentru programare la o sedinta de mediere nu ezitati sa ne contactati la: Contact -Tel:0768.511.900

e-mail:

mediatormustateanu@gmail.com

carti-de-vizita-mediator1
Birou de Mediator Petru Mustateanu a fost infiintat si isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Mediere precum si a Hotararilor Consiliului de Mediere. Titularul biroului a fost autorizat ca mediator de catre Consiliul de Mediere prin Hotararea nr. 1923. DIN 15.04.2000. Birou de Mediator este prezent in Tabloul Mediatorilor emis de Consiliul de Mediere si publicat in Monitorul Oficial a Romaniei.

Follow Mediator Bucuresti

martie, 2014
L Ma Mi J V S D
« Feb   Apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Intrebarea mediatorului:

* Daca ati avea o problema ati prefera :

View Results

Loading ... Loading ...
PROGRAM MEDIERE BUCURESTI

Articole recente