Inaplicabilitatea unui acord de mediere prin care se derogă de la o normă imperativă

Legea nr. 330/2009 a instituit un sistem de salarizare obligatoriu, imperativ, din care nu face parte sporul de dispozitiv pentru categoriile de funcţionari publici din care fac parte recurenţii. Este clar faptul că disp. Notei 1 la Anexa III/2 din Legea nr. 330/2009 referitoare la sporul de dispozitiv nu sunt aplicabile recurenţilor.
Aşadar, sporul nu mai poate fi acordat ulterior datei de 31.12.2009, deoarece Legea nr. 330/2009 interzice acest lucru. Nici începând cu 01.01.2011 sporul nu poate fi acordat, deoarece art. 1 alin. 2 Legea nr. 284/2010 limitează sporurile la cele prevăzute de respectiva lege.
Prin Decizia nr. XXXVII/2009 pronunţată de ÎCCJ în cadrul unui recurs în interesul legii, s-au stabilit categoriile de personal bugetar care au dreptul la plata sporului de dispozitiv chiar şi până la data de 31.12.2009, or recurenţii nu fac parte din ele.
Faptul că a existat un acord de mediere între recurenţi şi intimată (angajatorul recurenţilor), chiar şi încuviinţat de instanţa de judecată, nu poate deroga de la dispoziţiile legale imperative, deoarece convenţia rămâne un acord al părţilor, fie şi verificat sumar sub aspect formal de instanţa de judecată, or de la o normă imperativă nu se poate deroga prin consimţământul părţilor. (Curtea de Apel Galați, Decizia nr. 8260 din 28.11.2014, portal.just.ro)

Sursa:http://www.legal-land.ro/inaplicabilitatea-unui-acord-de-mediere-prin-care-se-deroga-de-la-o-norma-imperativa/

Medierea litigiului având ca obiect constatarea încadrării în grupa superioară de muncă

”Atât timp cât părţile au înţeles să stingă litigiul pe cale amiabilă, apelând în prealabil la procedura medierii, constând în derularea unor negocieri care au avut loc între părţi în raport de pretenţiile formulate de către intimaţii petenţi, iar în urma derulării procedurii de mediere a fost încheiat acordul de mediere semnat de către toate părţile înseamnă că în realitate un asemenea acord constituie prin însăşi natura sa un înscris care atestă manifestarea de voinţă a părţilor contractante de a-şi recunoaşte reciproc anumite drepturi şi obligaţii, acord încheiat pe baza unor acte, a unui raport de expertiză extrajudiciară şi în cuprinsul căruia nu există niciun element de natură să aducă atingere legii şi ordinii publice.
De altfel, în condiţiile în care părţile au încheiat un acord de mediere în vederea soluţionării pe cale amiabilă a litigiului, a neînţelegerilor care au existat cu privire la recunoaşterea în favoarea intimaţilor a unor grupe superioare de muncă, iar acest acord de mediere a fost semnat deopotrivă de toate părţile contractante, demonstrând manifestarea de voinţă a acestora, având capacitate de dispoziţie, obiectul supus înţelegerii fiind clar determinat, stabilindu-se scopul pentru care a fost încheiat acordul, clauzele contractuale convenite de către părţi, înseamnă că nu există niciun impediment legal de a se pronunţa o hotărâre judecătorească care să consfinţească o asemenea înţelegere a părţilor, mai ales că instanţele judecătoreşti nu au dreptul să analizeze fondul dreptului care a făcut obiectul înţelegerii dintre părţi, materializat prin încheierea acordului de mediere, să stabilească dacă petenţii persoane fizice au dreptul sau nu la recunoaşterea anumitor grupe superioare de muncă, dacă sunt îndeplinite sau nu condiţiile stabilite de HG nr.261/2001, de alte acte normative care reglementează încadrarea salariaţilor în anumite grupe superioare de muncă. Continuarea

Consfințire acord de mediere. Competența teritorială

Stabilirea instanței competente să soluționeze cererea prin care se solicită consfințirea prin hotărâre judecătorească, a unui acord de mediere având ca obiect sistarea unei stări de indiviziune rezultate din succesiune cu privire la un imobil, se face prin raportare la dispozițiile art. 59 alin. (1) teza a 2 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, care reglementează o competenţă teritorială alternativă, aparţinând fie judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul oricare dintre părţi, fie judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere, această cerere neputând fi calificată ca fiind una în materie succesorală şi care să atragă competenţa instanţei locului situării imobilului, potrivit art. 118 NCPC. (ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014, www.scj.ro)

Evita conflictele la serviciu

Iesiri nervoase, colegi certareti, sefi neintelegatori, termene limita, stres, presiune… Uneori, atmosfera de la serviciu nu este tocmai placuta si de multe ori nu stim cum sa iesim din situatiile conflictuale ori cum sa le evitam. Cu o larga aplicabilitate, tehnicile comunicarii nonviolente sunt foarte eficiente si la serviciu.

Psychologies: Cum ne putem folosi la serviciu de comunicarea nonviolenta?

Monica Reu: Comunicarea nonviolenta, dezvoltata de doctorul in psihologie Marshall B. Rosenberg, porneste de la premisa ca tot ceea ce facem are ca scop implinirea nevoilor noastre. Mancam pentru a ne implini nevoia de hrana, studiem pentru a ne implini nevoia de evolutie etc.

Astfel, devine limpede ca mergem la serviciu tot pentru a ne implini nevoi importante: siguranta financiara, contributie, sens.

Comunicarea nonviolenta ne poate ajuta sa intelegem ce vrem noi de la un loc de munca, sa-i intelegem mai bine pe cei din jurul nostru, nevoile din spatele comportamentului lor si, astfel, sa solutionam mai usor situatiile tensionate sau de conflict, in beneficiul tuturor.

Cum putem sa ne controlam emotiile negative intr-o cearta cu seful sau colegii? Ce reactii sa avem? Continuarea

Investirea cu formulă executorie

I. Scurt istoric

Procesul civil parcurge în mod obișnuit, dar nu necesar, două mari faze, respectiv faza judecății propriu-zise – cognitio, după cum o denumeau juriștii romani – care se desfășoară în fața instanței de judecată și se sfârșește prin pronunțarea hotărârii definitive, precum și faza executării silite a hotărârii judecătorești (sau a altui titlu executoriu) – executio – fază în care apare organul de executare, a cărui activitate este controlată de instanță[1].

Executarea silită ca instituție juridică este cunoscută încă din epoca romană. În mod tradițional, în țara noastră executarea silită a fost considerată ca o procedură execuțională care se poate parcurge doar în baza unei autorizații prealabile, iar sub imperiul Codului de procedură civilă din 1865, executarea silită purta asupra bunurilor debitorului și se putea declanșa numai în baza unui act public învestit cu formula executorie prevăzută de lege[2].

În forma inițială a Codului de procedură civilă din 1865[3], art. 373 prevedea faptul că „nicio hotărâre a tribunalelor sau a curților nu se va putea executa de nu va fi învestită cu formulă executorie, prevăzută la art. 135, afară de hotărârile preparatorii și de hotărârile executorii provizorii, care se execută și fără formulă executorie”, iar art. 135 stipula că ”expedițiunile executorii ale hotărârilor ce au a se aduce la îndeplinire vor purta formula executorie, în chipul următor: „Noi (numele și pronumele Domnitorului) cu mila lui Dumnezeu și voința națională, Domn al Principatelor-Unite-Române la toți de față și viitori sănătate:” (Aici urmează textul hotărârii). „Dăm putere și ordonăm agenților administrativi să execute aceasta (deciziune sau sentință); procurorilor să stăruiască pentru a ei aducere la îndeplinire. Spre credință, prezenta sentință sau deciziune s-a sub-semnat de…” (urmează sub-scrierea judecătorilor).”

Astfel, scopul și funcțiunea juridică a formulei executorii se pot considera din două puncte de vedere:
1. pentru a da actului judecătoresc (sau autentic) consacrarea legală de titlu de execuțiune, cu alte cuvinte, pentru a-i fixa caracterul de act definitiv și irevocabil într-o procedură de execuțiune, și
2. pentru a da exemplarului pe care se aplică acea formulă valoarea unui titlu original, special, unic, în mâinile celui care a obținut recunoașterea unui drept
[4]. Continuarea

Ghidul de mediere penala

Impacarea prin mediere

Incep articolul putin mai diferit, cu un temei scripturistic privind impacarea : „Şi când mergi cu pârâşul tău la judecător, dă-ţi silinţa ca pe drum să te scuturi de el, ca nu cumva să te târască la judecător şi judecătorul să te dea pe mâna temnicerului şi temnicerul să te-arunce’n temniţă. Îţi spun Eu ţie: Nu vei ieşi de-acolo până ce nu vei plăti şi cel din urmă ban“(Ev. LUCA XII: 48-59, Sfânta Scriptură: Versiunea Bartolomeu Anania).

Pe drum ar insemna, din punctul nostru de vedere, pe parcursul procedurilor prejudiciare, pana a ajunge la judecator ar fi indicat sa faci tot posibilul sa te impaci. Impacarea ar surveni astfel in urma unor discutii cu cel care te invinovateste de ceva. Dialogul cu acesta este intotdeauna o cale de a te disculpa, o cale de a ii arata conditiile in care a survenit conflictul, problema dintre voi, elementele conflictogene de facto.

Medierea ofera cadrul acestor discutii, mediatorul fiind factorul concretizator al dialogului tau cu partea care te invinovateste, in vederea aplanarii conflictului si gasirii unei solutii care sa finalizeze disputa.

Impacarea nu trebuie privita neaparat ca un gest de imbratisare a partilor. Impacarea inseamna o etapa a conflictului in care partile implicate gasesc o solutie care le multumeste si le satisface interesele. Im-pacarea in mediere, sau prin mediere, nu trebuie privita ca un concept din zona iubirii. Ma impac cu sotia, ma impac cu prietena, ne re-iubim. Nicidecum. Impacarea in mediere si prin mediere este strict cu referire la disputa si solutia disputei, si priveste exclusiv satisfacerea unor interese, nevoi ori dorinte. Este o impacare in sens uman. Doi oameni se impaca dupa ce se cearta.In mediere este vorba de o cearta, un conflict, o disputa, o neintelegere care are in raport doua persoane:vecini, doua firme, angajat-angajator, victima – faptuitor, frati – la succesiuni, parinti – la custodia copilului, etc. Aceste certuri/conflicte/dispute  sunt apte de impacare. Pot fi solutionare printr-o impacare. Persoanele implicate au, juridic vorbind, dreptul de a se impaca, optiunea de a incerca sa se impace, de a isi gasi ele insele o solutie la conflictul lor.

Conceptul de impacare are mai multe nunate. In Dictionarul explicativ, notiunea se distinge cu urmatoarele nuante: Continuarea

Cum trebuie sa fie stampila unei firme?

Stampila firmei poate avea orice forma, dar este folosita cea rotunda. Afla care sunt explicatiile!
Desi firmele au stampile rotunde, aceasta forma nu este obligatorie. Avocatii spun ca nicio lege nu prevede obligativitatea unei anumite forme a stampilei, dar uzantele unor profesii si ale unor institutii au impus-o pe cea rotunda pentru firme. Totusi, exista firme care folosesc, in acelasi timp, atat o stampila rotunda, cat si una dreptunghiulara.

Conform Legii nr. 31/1990, firmele se identifica prin denumire, numar de inregistrare in registrul comertului si cod unic de inregistrare (CUI), dar nu prin stampila.

Mai mult, avocata Myra Cimpean a spus pentru AvocatNet.ro ca nu exista „legea stampilei” la societatile comerciale, astfel ca pentru ele, nu este impusa o forma, o marime a stampilei sau o anumita culoare a tusului.

In plus, si Bogdan Timofti, Partner la Bordianu si Asociatii, a subliniat pentru AvocatNet.ro ca forma si dimensiunile stampilei unei societatii sunt lasate la libera apreciere a reprezentantilor acesteia, deoarece lipseste cadrul legislativ care sa impuna anumite elemente obligatorii ale stampilei, asa cum este in cazul profesiilor liberale.

Daca in cazul avocatilor se impune clar in Statut modelul de stampila (rotunda, cu diametrul de 3 centimetri), toate actele emise de avocat trebuind sa poarte, pe langa semnatura acestuia si <<stampila formei de exercitare a profesiei in care isi desfasoara activitatea>>, in cazul societatilor nu este o astfel de restrictie„, a detaliat Bogdan Timofti. Continuarea

Petrisor Mustățeanu – Premiul „Stiloul mediatorului”

Mediatorii din toată ţara i-au desemnat, vineri, pe cei mai buni dintre ei, în cadrul celei de a treia ediţii a Galei Excelenţei în Medire.

Organizatorul galei, mediatorul Anca Lucia Stancu, a declarat că în acest an evenimentul de care s-a îngrijit a fost organizat cu câteva zile înainte de alegerile pentru Consiliul de Mediere, forul de conducere al mediatorilor.

„Cluj-Napoca s-a dovedit a fi, şi în acest an, un oraş extrem de generos cu mediatorii, motiv mai mult decât suficient pentru a fi declarat o adevărată capitală a medierii. (…) Peste câteva zile au loc alegerile pentru desemnarea unor noi membri în Consiliul de Mediere. De aceea, am dorit să eliminăm total orice suspiciune cu privire la potenţiala promovare a candidaţilor în cadrul galei. (…) Scopul fundamental al acestui eveniment a fost şi va rămâne unul singur: acela de a-i premia pe mediatorii care au dovedit perseverenţă şi abnegaţie în profesia lor”, a menţionat Anca Stancu.

Printre invitaţii speciali care au participat la Gală s-au numărat prof. Aurel Codoban, procurorul şef Ramona Bulcu, preşedintele Consiliului de Mediere din Republica Moldova, Tatiana Ciaglic, procurorul Mirel Toader, rectorul Universităţii Bogdan Vodă, Mohammed Jaradat, preşedintele  judecătoriei Cluj-Napoca, Lucian Marian.

Pemianţii au fost: Premiul pentru perseverență și implicare în realizarea cadrului legislativ în domeniul medierii din România: Paul Aghiniță; Premiul pentru promovarea medierii în rândul studenților: Christian Radu Chereji; Premiul pentru cel mai prezent mediator în mass-media: Darius Mihail Olei; Premiul pentru asociația/organizația/mediatorul care a realizat raporte/statistici privind medierea și profesia de mediator: Boly Issore; Premiul pentru spirit practic în realizarea unei cărți pentru mediatori: Flavius George Păncescu;  Premiul pentru activitatea depusă pentru mediere și mediatori: Elena Badea; Premiul pentru Business Mediatorul – biroul/societatea civila de mediatori cu cel mai mare număr de mediatori/asociați: Asociația Mediatorilor Autorizați Caraș- Severin; Premiul pentru implicare si abnegație în mediere: Dorin Ilie; Premiul pentru propuneri inedite în organizarea profesiei de mediator: Iuliu Ursan; Premiul pentru cea mai creativă abordare a profesiei de mediator; Mihai Benchis; Premiul „Mediatorul Mediatorilor”: Constantin Adi Gavrilă; Premiul „Stiloul mediatorului”: Petru Mustățeanu; Premiul pentru cel mai tânar mediator: Doina Morari. Continuarea

Cetatenii pot primit prin e-mail hotărârile judecatoresti în format electronic

MINISTERUL JUSTIŢIEI
 15 ianuarie 2015
Comunicat de presă referitor la posibilitatea de a transmite părților și participanților la un proces încheierile de ședință și hotărârile în format electronic
     Ministerul Justiției informează opinia publică despre posibilitatea de a solicita instanței de judecată, în toate cauzele civile (aproximativ 90% din totalul cauzelor aflate pe rolul instanţelor), ca încheierea de ședință sau hotărârea judecătorească să le fie transmisă în format electronic. Astfel, în urma unui demers al Ministerului Justiției, susținut și de  Consiliul Superior al Magistraturii, programul informatic al instanțelor a fost modificat astfel încât să permită transmiterea prin e-mail către părțile dintr-un proces, dar și către reprezentanții legali ai acestora, a încheierilor de ședință sau a hotărârii judecătorești imediat ce acestea sunt încărcate în sistem.
     “Este un alt pas pe care îl facem spre implementarea conceptului de dosar electronic, în acest moment fiind posibilă comunicarea și prin e-mail a încheierilor de ședință și a hotărârilor. Am parcurs încă un moment în cooperarea cu C.S.M. care a susținut această inițiativă și a aprobat rapid implementarea ei la nivelul tuturor instanțelor din țară. Practic, în cauzele civile, părțile vor putea să primească în format electronic aceste documente imediat ce ele vor fi încărcate în sistemul ECRIS. Până în acest moment, dacă un justițiabil dorea să vadă o încheiere de ședință, document care nu i se comunica, sau dacă intenționa să citească o hotărâre înainte de a-i fi comunicată prin poștă, trebuia să vină personal la instanță și să solicite dosarul cu actele respective. Dacă hotărârea, de exemplu, nu era încă listată și semnată de judecător nu exista în dosar așa că făcea un drum degeaba. Comunicarea online reprezintă   o alternativă modernă care înseamnă economie de bani și timp pentru justițiabili, pentru avocații acestora. Astfel, am realizat posibilitatea tehnică prin care dăm părților din procese ocazia de a se conforma rapid și eficient celor stabilite de către instanțele de judecată, pe de altă parte dăm avocaților ocazia de a informa în mod corect și complet, părțile reprezentate. În plus, prin această măsură facem un prim pas în verificarea modului prin care putem ușura în viitor activitatea instanțelor. Întreaga strategie a Ministerului Justiției vizează reducerea duratei proceselor și eficientizarea sistemului. După ani de zile de subfinanțare, am reușit ca din 2012 să alocăm suplimentar sute de posturi de magistrați și grefieri concomitent cu implementarea de tehnologii de ultimă oră. Complementar, am reușit să reluăm și investițiile în sediile instanțelor, ” a declarat ministrul Justiției, Robert Cazanciuc.
Termeni şi condiţii de utilizare a siteului www.just.ro

Continuarea

Translate this site:

ADRESA:

BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI REPER HOTEL HOROSCOP - STATIA METROU UNIRII IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR - Pentru programare la o sedinta de mediere nu ezitati sa ne contactati la: Contact -Tel:0768.511.900

e-mail:

mediatormustateanu@gmail.com

carti-de-vizita-mediator1
Birou de Mediator Petru Mustateanu a fost infiintat si isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Mediere precum si a Hotararilor Consiliului de Mediere. Titularul biroului a fost autorizat ca mediator de catre Consiliul de Mediere prin Hotararea nr. 1923. DIN 15.04.2000. Birou de Mediator este prezent in Tabloul Mediatorilor emis de Consiliul de Mediere si publicat in Monitorul Oficial a Romaniei.

Follow Mediator Bucuresti

aprilie 2015
Lu Ma Mi Jo Vi Du
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Intrebarea mediatorului:

* Daca ati avea o problema ati prefera :

View Results

Loading ... Loading ...
PROGRAM MEDIERE BUCURESTI